Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Mencwel - edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Mencwel

Jestem nauczycielem i pedagogiem z pasji. Fascynują mnie dzieci, ich sposób patrzenia na świat, ich wrażliwość, wyobraźnia i ciekawość świata. Moja praca z dziećmi to wspólne odkrywanie. Wprowadzam je w świat przyrody, sztuki i literatury. Staram się uwrażliwiać je i rozbudzać w nich uważność i odpowiedzialność za zwierzęta, rośliny, środowisko. Wierzę, że każde dziecko ma w sobie potencjał, który trzeba dostrzec i rozwijać.

Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi również poza szkołą. Doświadczenie w diagnozowaniu systemu rodzinnego i opracowywaniu strategii pomocy rodzinie pomaga mi lepiej i głębiej rozumieć potrzeby moich uczniów. Również przygotowanie z zakresu arteterapii wzbogaca mój codzienny warsztat pracy z dziećmi i ich emocjami.

W moim prywatnym życiu ważna jest dla mnie sztuka, literatura i bliski kontakt z przyrodą. Jestem spełnioną mamą czwórki dzieci.

– Kwalifikacje w zakresie „organizacji i zarzadzania oświatą”
– „Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą”
– Studia podyplomowe z zakresu Edukacji Początkowej i Reedukacji na UW
– Studia magisterskie Uniwersytet Warszawski – Pedagogika

– Organizowanie wydarzeń szkolnych
– Prowadzenie projektów z dziećmi oraz konkursów szkolnych
– Umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i bezpieczeństwa podczas każdej lekcji, dostrzegania w każdym uczniu jego indywidualności i wyjątkowości

– Nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej
– Wicedyrektor do spraw dydaktycznych w Szkole Podstawowej
– Wychowawca wspomagający w „Centro de Acogida Nińos” Intress w Barcelonie, Hiszpania
– Starszy specjalista pracy z rodziną w Domu Małego Dziecka oraz w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym
– Pedagog i wychowawca w Domu Małego Dziecka
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na wydziale Pedogogiki UW