Język polski

Katarzyna Gembska - język polski

Katarzyna Gembska

Praca w szkole to dla mnie przygoda, dzielę się z uczniami swoją pasją, a oni dostarczają mi pozytywnej energii i mobilizują do dalszego rozwoju.

Oprócz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam także studia dziennikarskie, które pomagają mi w pracy z młodzieżą. Staram się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Od 2015 roku wykonuję zadania egzaminatora maturalnego przy OKE w Warszawie; sprawdzam matury na poziomie rozszerzonym oraz pracuję jako przewodnicząca komisji na egzaminie ustnym.

W 2018 roku ukończyłam kurs tutoringu szkolnego i zdobyłam certyfikat tutora I stopnia. Udział w szkoleniu i praktyka tutorska pozwoliły mi zdobyć unikalne kompetencje pedagogiczne, dzięki którym łatwiej mi budować satysfakcjonujące relacje z uczniami i ich rodzicami.

Na bieżąco włączam się w organizację konkursów, uroczystości szkolnych i wycieczek o charakterze edukacyjnym. Mobilizuję uczniów do dodatkowych aktywności: tworzenia gazetki szkolnej, spotkań filmowych i teatralnych.

Jestem dyplomowaną nauczycielką języka polskiego z dwunastoletnim stażem w warszawskich liceach państwowych.