Matematyka i chemia

Justyna Nyc - matematyka i chemia

Justyna Nyc

Jestem nauczycielem matematyki i chemii z doświadczeniem w pracy w państwowych i prywatnych szkołach średnich, gimnazjalnych i podstawowych. Pomocne w pracy nauczyciela są ukończone przeze mnie kursy pedagogiczne oraz studia dotyczące terapii zaburzeń rozwojowych.

Celem moich działań dydaktycznych jest nie tylko osiągnięcie sukcesów na egzaminach kolejnych poziomów edukacyjnych. Dla mnie najważniejsze jest zachęcenie do nauki matematyki i chemii: przedmiotów uznawanych przez uczniów za trudne, niezrozumiałych.

– Magister chemii UW
– Studia matematyczne UKSW
– Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych – UKSW
– Certyfikat biegłości językowej FCE

– Nauczycielka matematyki i chemii w gimnazjum – przygotowanie do konkursów przedmiotowych i egzaminu gimnazjalnego
– Nauczycielka matematyki w technikum – przygotowanie do egzaminu maturalnego
– Nauczycielka chemii i wychowawca w szkole podstawowej – przygotowanie do konkursów chemicznych, organizacja imprez klasowych i szkolnych