Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum

Jolanta Malesa

Od najmłodszych lat wiedziałam, że miejscem, w którym będę realizować swoje marzenia będzie SZKOŁA.

Z edukacją związana jestem od 18 lat. Pełniąc funkcję nauczyciela w placówkach publicznych i niepublicznych poznałam charakter tych środowisk edukacyjnych.

Bazując na własnych doświadczeniach, już jako dyrektor postanowiłam stworzyć szkołę, w której każdy uczeń będzie czerpał radość z uczenia się, nie będzie bał się poszukiwać nowych doznań oraz zadawać nurtujące go pytania.

Mam nadzieję, że moja edukacyjna droga będzie dla innych inspiracją, że warto marzyć i dążyć do realizacji swoich celów. Zawsze byłam nauczycielem i wychowawcą, który dla uczniów jest przewodnikiem po świecie wiedzy i umiejętności, jest mistrzem, którego uczeń może zapytać o drogę.

Każdy dzień pracy w szkole utwierdza mnie w przekonaniu, że w swoim życiu dokonałam właściwych wyborów, a uśmiech dzieci jest dla mnie największą satysfakcją.

Kiedyś usłyszałam, że kompetencje są „darem natury”, które rozwija się w procesie kształcenia, a następnie w miarę zdobywania doświadczenia zawodowego.

Myślę, że tak też jest w moim przypadku. Bardzo lubię bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Od najmłodszych lat relacje międzyludzkie były dla mnie najważniejsze. Podczas pracy zawodowej dzięki ludziom, których miałam wokół siebie mogłam czerpać najlepsze wzorce zachowań.

Zawsze chciałam zarządzać funkcjonowaniem szkoły i w konsekwencji związanym z tym procesem edukacyjno-wychowawczym. Osiągnęłam ten cel dzięki silnej motywacji, zaangażowaniu i chęci uczenia się.
W pracy ważny jest dla mnie profesjonalizm, bardzo dużo wymagam od współpracujących ze mną osób, a przede wszystkim od siebie.

Moją pasją od zawsze jest sport. Dlatego wybór uczelni wyższej nie był przypadkowy. W roku 1995 r. ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku – specjalność „odnowa biologiczna i fizjoterapia”.

Przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel wychowania fizycznego. W szkolnym środowisku bardzo interesował mnie proces zarządzania edukacją w placówce oświatowej, czego zwieńczeniem jest ukończenie studiów podyplomowych w tym zakresie.  Podczas pracy w szkole mogłam czerpać doświadczenie pełniąc różne funkcje: nauczyciel-wychowawca, koordynator, wicedyrektor oraz dyrektor szkoły.

Obecnie mam przyjemność zarządzać szkołami, które zbudowane są na fundamentach wartości wzajemnego szacunku, zaufania, konstruktywnego myślenia, kreatywności, komunikacji, tolerancji, odpowiedzialności i uczciwości.