Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Dudek - edukacja wczesnoszkolna

Joanna Dudek

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studia magisterskie na kierunku logopedia. Pozwalają mi realizować się w zawodzie nauczyciela od kilku lat. Zdobyłam dodatkowe kwalifikacje jako instruktor rytmiki oraz szkolenia z zakresu logopedii.  W pracy z dziećmi kładę nacisk na ich samodzielność i twórczość myślenia oraz działania. Moją pasją jest plastyka, którą na co dzień wykorzystuje w pracy z dziećmi. Lubię pracować metodą projektową tak, aby każdy uczestnik projektu mógł sam budować swoją wiedzę i doświadczenia.

2019 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – Studia podyplomowe, Kierunek: Muzyka. Historia muzyki
2016-2018 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, Kierunek: Logopedia
2015 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Kurs Instruktora Rytmiki
2013-2016 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą

Ukończone szkolenia:
– Sygmatyzm właściwy tj. wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny itd.
– Efektywne postępowanie logopedyczne
– Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii – rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek t,d, substytucja wybranych głosek ustnych
– Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
– LOGORYTMIKA – ruch, słuch, słowo
– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania

2019 – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach
2015 – 2019 Niepubliczne przedszkole ZIELONA AKADEMIA – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor rytmiki, logopeda.