Iwona Czapigo

Chemia
chemia nauczyciel łomianki

Iwona Czapigo

W nauczaniu ważna jest dla mnie współpraca z uczniem oraz udzielanie mu wsparcia w zdobywaniu wiedzy. Moją inspiracją jest fiński model edukacji, w którym filarami tej współpracy są: zaufanie, odpowiedzialność, praktyczność i kontakt z przyrodą.
  • Studia magisterskie – Chemia, Uniwersytet Warszawski
  • Studia podyplomowe – Matematyka, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Oligofrenopedagogika – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Jestem nauczycielem chemii i matematyki z wieloletnim stażem. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu imprez szkolnych i warsztatów tematycznych dla dzieci oraz tworzeniu indywidualnego programu nauczania dla uczniów zdolnych.