Język hiszpański

Ewelina Pawlikowska - język hiszpański

Ewelina Pawlikowska

Języka hiszpańskiego nauczyłam się w Hiszpanii gdzie mieszkałam razem rodziną blisko 7 lat. Zakochałam się w tym języku jak i w ludziach posługujących się nim. Wszystko w hiszpańskim jest takie pozytywne i radosne; „playa”,” fiesta” czy „flamenco” – i jak tu się nie cieszyć?!

Po powrocie do Polski chciałam podzielić się tą radością z innym i tak zostałam nauczycielem języka hiszpańskiego.

– Wychowawca klasy i organizator wycieczek zagranicznych (Hiszpania) i krajowych
– Organizator wymian zagranicznych
– Koordynator do spraw Olimpiady Języka Hiszpańskiego
– Przygotowywanie uczniów do egzaminów międzynarodowych z języka hiszpańskiego DELE
– Przygotowywanie uczniów do międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego „Juvenes translatores” organizowanego przez Unię Europejską
– Współorganizator imprez szkolnych związanych z sekcją hiszpańskojęzyczną

Lektor języka hiszpańskiego w Szkole Języków Obcych PROMAR INTERNACIONAL (woj. podkarpackie)

Nauczyciel języka hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie.