Ewa Florian

placeholder

Ewa Florian

Język angielski i jego nauczanie to moja wielka pasja. Stale się dokształcam i doskonalę swój warsztat zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i webinariach dla nauczycieli. Do każdego ucznia podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego preferencje i potrzeby.

Moją pasją są podróże, dobre książki, socjolingwistyka oraz kulturoznawstwo brytyjskie.

dyplom magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego

– dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologii (Collegium Civitas)

– przygotowywanie do egzaminów na poziomie B1, B2 i C1

– prowadzenie zajęć Academic English

– tłumaczenie tekstów naukowych

– prowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych

– znajomość języka portugalskiego na poziomie B2

Posiadam prawie 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu języka ogólnego oraz biznesowego dla różnych grup wiekowych oraz na różnym poziomie zaawansowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na uczelniach wyższych, prywatnych szkołach językowych oraz międzynarodowych korporacjach, gdzie prowadziłam kursy z języków specjalistycznych: Business English, Legal English oraz Accounting. Uczyłam  też na uczelniach brytyjskich (University of Sussex i University of Southampton), gdzie odbywałam staże badawcze oraz uczyłam angielskiego w ramach kursów przygotowujących do studiów magisterskich (Academic Skills: Listening & Speaking, Reading & Writing, Critical Thinking).

Uczestniczyłam w unijnych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od 2019 jestem egzaminatorem na poziomach B1, B2 i C1, posiadam także wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do tych egzaminów.