Język niemiecki

Anna Fraczek

Anna Frączek

Języki są moją pasją. Od lat zajmuję się nauczaniem języka niemieckiego dzieci i młodzieży w szkołach i na kursach. Pracowałam z różnymi grupami wiekowymi.

Uważam, że aby uczeń odnosił sukcesy w przyswajaniu obcych struktur, musi być odpowiednio zmotywowany i zainteresowany nauką. Dlatego też na lekcjach staram się o właściwe zmotywowanie i zachęcenie uczniów do poznawania nie tylko języka, ale również kultury i dorobku obszaru niemieckojęzycznego.

Wykorzystuję w praktyce również wiedzę zdobytą na szkoleniach i podczas certyfikatów dotyczących aktualnych trendów w lekcjach języka niemieckiego.

– Studia na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filologia germańska
– Certyfikat Telc – egzaminator B1
– Kursy i szkolenia językowe w Szkołach językowych– województwo mazowieckie
– Certyfikat Hüber Nowoczesne trendy w prowadzeniu lekcji języka niemieckiego
– Innowacyjne metody w prowadzeniu zajęć języka niemieckiego

Nauczyciel w LO im M. Kopernika w Warszawie
Prowadzenie Kursów z języka niemieckiego, a także języka polskiego dla obcokrajowców