Agnieszka Marzec nauczyciel chemii

Agnieszka Marzec

Moja praca jest moją pasją. Współpraca z młodzieżą, słuchanie ich, uczenie oraz niesienie im pomocy stało się moim życiowym celem. Bardzo cieszą mnie sukcesy, które odnosi młodzież, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie talentów. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój. W czasie wolnym uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca. Po trudach podróży, wieczorem, czytanie książek w moim ulubionym fotelu jest dla mnie najlepszym zakończeniem dnia. 

Będąc nauczycielem z 20-letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, uważam, że cechują mnie refleksyjność i plastyczność myślenia która warunkuje twórczość pedagogiczną, zapobiega schematom w nauczaniu i wychowaniu, umożliwia przewidywanie skutków podejmowanych działań. W swojej pracy staram się, aby uczniowie budowali poczucie własnej wartości poprzez wyrażanie różnych opiniiDodatkowo, cierpliwość i wytrwałość,autentyczność - umiejętność bycia zawsze sobąpoczucie sprawiedliwości sprawiają, że mogę określić siebie mianem nauczyciela z pasją. 

Wieloletnia praca w szkole jako nauczyciel chemii w programie narodowym i międzynarodowym IB oraz MYP Prowadzenie zajęć z chemii w programie brytyjskim A-Level. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym i z problemami w uczeniu się. Organizator licznych wycieczek krajowych i zagranicznych. Doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych wymian szkolnych.