Edukacja wczesnoszkolna i język angielski

nauczyciel szkoła łomianki

Agata Przygoda

Jestem absolwentką edukacji wczesnoszkolnej z wczesnym nauczaniem języka angielskiego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej.

Jestem nauczycielem kreatywnym i pełnym pasji. Stale dokształcam się podczas kursów zawodowych i kwalifikacyjnych. Posiadam certyfikat potwierdzający biegłość językową: Certificate of Proficiency in English C1. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z ponad 9-letnim doświadczeniem w nauczaniu.

Pracując w szkole międzynarodowej, poznałam nowoczesne metody nauczania takie jak praca metodą projektów czy wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w nauczaniu językowym. Moich uczniów chciałabym uczyć zadawania pytań, pomagać zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozbudzać ciekawość, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie.

  • dyplom licencjata edukacji wczesnoszkolnej z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
  • dyplom magistra kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1

Szkolenia:

  • ‘Making the PYP Happen in the Classroom’ International Baccalaureate Organization
  • Certificate of Attendance “Teaching and Learning” International Baccalaureate Organization
  • Warsztaty metodyczne “Angielski w dźwiękach, czyli nauczanie fonetyki angielskiej”
  • Szkolenie “Przeczytaj…czyli jak uczyć czytania”
  • Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności
  • Szkolenie “Nauczycielska diagnoza ryzyka dysleksji”

2012-2013 – Nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu „Mali odkrywcy”

2013- 2016 – Nauczyciel edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Misia Paddingtona

2016-2021 – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel angielskiego w Monnet International School