Historia i WOS

Adam Sowiński historia, WOS

Adam Sowiński

Jestem nauczycielem historii z wieloletnią praktyką w nauczaniu tego przedmiotu w niepublicznych szkołach podstawowych i średnich oraz w prowadzeniu zajęć dla studentów. Poza wykształceniem historycznym posiadam także wykształcenie filozoficzne.

Historia dla mnie to nie tylko przedmiot nauczania, ale także dziedzina mojego szczególnego zainteresowania, której się oddaję badając procesy społeczne, historię powstawania ruchów i partii politycznych.

Pasja młodości, jaką była przynależność do harcerstwa, przekłada się na mój sposób spędzania wolnego czasu. Lubię odpoczynek na świeżym powietrzu – wypady za miasto, spacery oraz spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Trudno jest mnie także oderwać od ciekawej książki.

– Prowadzenie badań własnych i analiza źródeł historycznych, posiadam tytuł doktora nauk humanistycznych,
– Niezawodność, dobra organizacja pracy własnej koncentracja na zadaniu,
– Pełnienie funkcji sekretarza ds. naukowych Instytutu Historycznego UW oraz funkcji opiekuna roku (wielokrotnie),
– Umiejętność przekazywania wiedzy, przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych,
– Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach

– Specjalista ds. projektu – Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk (grant naukowy)
– Nauczyciel – nauczanie historii i WOS w szkołach niepublicznych,
– Nauczyciel akademicki prowadzący kursy Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
– Zajęcia dydaktyczne: Metodologia, Podstawy metodologii historii, Historia historiografii, Historia historiografii i metodologia, Filozofia, Historia Polski XIX wieku, Historia Powszechna XIX wieku, – Doktryny polityczne XIX i XX wieku (specjalizacja nauczycielska – WOS), Obywatel w państwie demokratycznym (specjalizacja nauczycielska – WOS),
– Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, kursy przygotowujące do egzaminów na studia i do egzaminu maturalnego: historia, WOS