Fizyka i matematyka

Adam Piątek fizyka i matematyka

Adam Piątek

Jestem nauczycielem fizyki i matematyki. Nauki te są moją pasją i ogromną przyjemność sprawia mi dzielenie się nią z uczniami.

Oprócz studiów matematycznych i fizycznych ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej, co pozwoliło mi poznać zastosowania matematyki i fizyki w naukach technicznych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu indywidualnym i grupowym. Prowadziłem kursy przygotowawcze do matur dla grup oraz przygotowywałem indywidualnie do matur z fizyki i matematyki.