Jolanta Malesa
Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum