Rekrutacja – Liceum

DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMIANKACH

ZASADY REKRUTACJI

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Warszawskiej 141. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną:

 

tel. do Dyrektora Szkoły: +48 537 930 038

tel. do Sekretariatu Szkoły: 22 888 92 22

E-mail Dyrektor: dyrektor@eduspoleczna.pl

E-mail szkoły: sekretariat.liceum@eduspoleczna.pl

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Absolwenci szkół Podstawowych i gimnazjów przystąpili do egzaminów wstępnych, które odbyły się w dwóch terminach w miesiącach marzec i kwiecień 2019r.

Od września w Dwujęzycznym Liceum w Łomiankach planuję otworzyć 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów i 2 lub 3 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych pod warunkiem, że wszyscy uczniowie spełnią kryteria rekrutacji.

Obecnie spotkania rekrutacyjne przeprowadzane są indywidualnie z Dyrektorem Szkoły.

Podczas spotkań Dyrektor Szkoły zapoznaje Rodziców i ucznia z  programem szkoły.

Zapisz się na spotkanie wypełniając zamieszczony poniżej formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie przebiegała zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Formularz rekrutacyjny  do  LO

Skorzystaj z poniższego formularza aby zgłosić kandydata do naszej szkoły:Dane ucznia:Adres zamieszkania:Dane rodziców:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez EDUKACJA SPOŁECZNA do celów rekrutacyjnychArchiwa

Edukacja Społeczna