O naszym Liceum


 

MISJA

MOTYWACJI
samodyscyplina, wysoka jakość i świadomość własnych talentów
SERCA
szacunek, zaufanie i odpowiedzialność
CELU
kształcenie, by sprostać wyzwaniom przyszłości
w zaawansowanym technologicznie, globalnym świecie,
pomagając uczniom w staniu się najlepszą wersją samego siebie.

  


 

WIZJA

Chcemy budować silne, pozytywne relacje z uczniami, aby mogli
osiągnąć niezależność, rozwijać ciekawość i zdobywać wiedzę.
Zapewniamy uczniom różnorodne możliwości nauki i rozwoju.
Tworzymy pełne zaufania, troskliwe środowisko, w którym różnorodność
jest szanowana i honorowana.
Uznajemy, że wzrost następuje, gdy ludzie czują się bezpiecznie,
są szanowani i cenieni.

 


 

WARTOŚCI

INNOWACYJNOŚĆ
Spójrz na wyzwania z różnych punktów widzenia. Zwykle jest inne rozwiązanie, może nawet lepsze…
JAKOŚĆ
Wykorzystaj w pełni swoje talenty, rozwijaj niezbędne umiejętności.
Skoncentruj się na osiągnięciach.
KOMUNIKACJA
Nie jesteśmy sami. Buduj sensowne relacje.
Żyjemy w kulturze współpracy. Szukaj rozwiązań „Wygrana – Wygrana”
RÓŻNORODNOŚĆ
Z zadowoleniem przyjmujemy różnice kulturowe. Każdy jest inny i możemy na tym budować.
INTEGRALNOŚĆ
Staraj się robić właściwe rzeczy nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie i innych,
jesteśmy autorami naszej przyszłości, nasza przeszłość nas nie definiuje.
ODWAGA
Odwaga pokonuje strach. Nie obawiaj się języka obcego – to tylko inny sposób komunikacji, 
nie bój się matematyki, daje nam wszelkie powody do nadziei, że każdy problem ma rozwiązanie.

 


 

Kultura w Edukacji Społecznej

Ważnym elementem rozwoju młodego człowieka jest uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym oraz poszerzanie kompetencji w tych obszarach. W ramach zwiększania roli edukacji kulturalnej pragniemy zachęcić młodzież naszego liceum, aby korzystała nie tylko z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, mówiących o kulturze i sztuce,  ale także z dodatkowych form rozwoju ich zainteresowań. Proponujemy wyjścia „na zewnątrz”: do teatrów, muzeów, galerii czy bibliotek, a także stworzenie szkolnego DKF-u. Pragniemy w każdym semestrze zachęcić do minimum dwóch „wieczornych” wizyt w warszawskich teatrach i dwóch spotkań filmowych wraz z prelekcją i dyskusją, które będzie odbywać się po lekcjach na terenie szkoły. Zajęcia tego typu będą nieobowiązkowe.

Liczymy na rozbudzenie aktywności kulturalnej naszych uczniów i ich krytycznego spojrzenia na współczesne dzieła sztuki oraz pogłębienia wiedzy historycznej czy literackiej. Edukacja kulturalna ma także wymiar społeczny i wychowawczy, buduje tożsamość młodego człowieka, pozwala na wymianę myśli i podejmowanie autorefleksji.

Bardzo ważne będzie wsparcie rodziców i wychowawców i ich współuczestnictwo w podejmowanych inicjatywach. To znakomita okazja do integracji społeczności szkolnej i uatrakcyjnienia życia w liceum. Terminy poszczególnych przedsięwzięć podawane będą za pośrednictwem librusa.