Opublikowano

„Debata przedwyborcza” w Liceum

Dnia 23 października 2019 roku w Dwujęzycznym Liceum odbyła się debata kandydatów ubiegających się o stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
W debacie wzięli udział:
•Kandydaci i Kandydatki klas I

• Uczniowie Liceum
• Nauczyciele
• Dyrekcja Szkoły
Debatę rozpoczął dr Marcin Politowski, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił przedmiot debaty i zasady jej przeprowadzenia. Składała się ona z 3 części:
1. Krótkiej prezentacji programu wyborczego kandydatów
2. Pytań kierowanych do kandydatów przez uczniów szkoły
3. Pytań kandydatów – zadawanych kontrkandydatom
Kandydaci zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny , szczegółowo przedstawiając swój program i rzeczowo odpowiadając na zadane pytania. Starali się przekonać do swoich poglądów i racji jak najszerszą grupę uczestników Debaty.
Na zakończenie głos zabrała Dyrekcja Szkoły dziękując wszystkim kandydatom za profesjonalne przygotowanie się do Debaty a jej uczestnikom za wysoce zaprezentowaną kulturę zarówno zachowania się jak i wypowiedzi.
W najbliższy poniedziałek poznamy , który z kandydatów zostanie Przewodniczącym naszej Szkoły.