Kursy przygotowawcze do egzaminów 2018/2019

Matura i Egzamin Ósmoklasisty

Kursy przygotowawcze do egzaminów 2018/2019

Kursy przygotowawcze do egzaminów 2018/2019

 

W październiku ruszają w naszych szkołach kursy przygotowawcze z przedmiotu języka polskiego do egzaminów: maturalnego oraz ósmoklasisty.

Zajęcia wystartują w przypadku zgłoszenia się co najmniej 8 uczestników na dany kurs.


KURS MATURALNY

 

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 66 h

CZAS TRWANIA BLOKU ZAJĘĆ: 2,5 h (zegarowe), w tym 2 przerwy: 5 i 10 min.

DZIEŃ: poniedziałek w godzinach 17:30 – 20:00

CZAS TRWANIA: 22 październik 2018 – 29 kwiecień 2019

MIEJSCE: Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, ul. Warszawska 141

PROWADZĄCY: Anna Graczyk, Anna Andrukiewicz

OPŁATA ZA KURS: jednorazowa w wysokości 790 zł (za nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwracamy wniesionych opłat)

 

JAK UCZYMY?

Kurs zakłada przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminu maturalnego. Zajęcia będą miały charakter powtórzeniowy (miniwykłady, ćwiczenia z zadaniami maturalnymi). Kursanci otrzymają narzędzia pomocne w procesie redagowania udanej rozprawki maturalnej. Będą mieli okazję ćwiczenia wystąpień w formule matury ustnej. Zdobędą umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z arkuszy maturalnych. Otrzymają wskazówki jak poszukiwać kontekstów kulturowo literackich do wykorzystania w maturalnej pracy pisemnej i ustnej.

 

PROGRAM W ZARYSIE:

 1. Omówienie formuły matury ustnej i pisemnej.
 2. Przypomnienie zagadnień z teorii literatury.
 3. Przypomnienie zagadnień z nauki o języku.
 4. Omówienie historii literatury w zarysie (epoki, style, konwencje, filozofia, biografie).
 5. Omówienie lektur z listy podstawowej lub rozszerzonej (w zależności od wyboru formuły).
 6. Rozwiązywanie pisemnych zadań maturalnych (arkuszy).
 7. Rozwiązywanie zadań maturalnych z zestawów egzaminu ustnego.
 8. Przeprowadzenie, ocena i omówienie próbnego egzaminu maturalnego (część pisemna).
 9. Przeprowadzenie, ocena i omówienie próbnego egzaminu maturalnego (część ustna).
 10. Konsultacje dla kursantów.

 

TERMINY ZAJĘĆ:

2018

Październik:  22, 29

Listopad: 5, 12, 19, 26

Grudzień: 3, 10, 17

 

2019

Styczeń: 7, 14, 21,

Luty: 11, 18, 25

Marzec: 4, 11, 18, 25

Kwiecień: 1, 8, 29

 

 ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

 


KURS ÓSMOKLASISTY

 

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 66 h

CZAS TRWANIA BLOKU ZAJĘĆ: 2,5 h (zegarowe), w tym 2 przerwy: 5 i 10 min.

DZIEŃ: poniedziałek w godzinach 17:30 – 20:00

CZAS TRWANIA: 22 październik 2018 – 29 kwiecień 2019

MIEJSCE: Dwujęzyczne Szkoła Podstawowa w Łomiankach, ul. Warszawska 141

PROWADZĄCY: Anna Andrukiewicz, Anna Graczyk

OPŁATA ZA KURS: jednorazowa w wysokości 790 zł (za nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwracamy wniesionych opłat)

 

JAK UCZYMY?

Kurs zakłada przygotowanie uczniów szkół podstawowych do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia będą miały charakter powtórzeniowy (miniwykłady, ćwiczenia z arkuszem). Kursanci otrzymają narzędzia pomocne w procesie redagowania form wypowiedzi pisemnych. Zdobędą umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Będą ćwiczyli rozwiązywanie zadań z nauki o języku.  Otrzymają wskazówki jak poszukiwać kontekstów kulturowo literackich do wykorzystania w pracy pisemnej.

 

PROGRAM W ZARYSIE:

 1. Omówienie formuły egzaminu w ósmej klasie.
 2. Przypomnienie zagadnień z teorii literatury.
 3. Przypomnienie zagadnień z nauki o języku.
 4. Omówienie historii literatury w zarysie (epoki, style, konwencje, filozofia, biografie).
 5. Omówienie lektur.
 6. Rozwiązywanie pisemnych zadań egzaminacyjnych (arkuszy).
 7. Przeprowadzenie, ocena i omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty.
 8. Konsultacje dla kursantów

 

TERMINY ZAJĘĆ:

2018

Październik:  22, 29

Listopad: 5, 12, 19, 26

Grudzień: 3, 10, 17

 

2019

Styczeń: 7, 14, 21,

Luty: 11, 18, 25

Marzec: 4, 11, 18, 25

Kwiecień: 1, 8, 29

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS