Wizyta klas I LO w Muzeum Narodowym

W ramach rozszerzania wiedzy z tematów aktualnie omawianych podczas lekcji języka polskiego, klasy pierwsze 5. 11. 2019 roku wybrały się na lekcję muzealną, której tematem były motywy mitologiczne w malarstwie.
Uczniowie pod czujnym okiem pani przewodnik poznali ważne dzieła sztuki malarskiej, które mają bezpośredni związek z poznanymi na lekcjach mitami greckimi.
Zajęcia miały charakter warsztatowy.
Uczniom towarzyszył nasze panie polonistki: Anna Graczyk i Katarzyna Gembska

Archiwa

Edukacja Społeczna